Plastová OKna Lisý

Kvalitní česká okna…

Izolační skla


Tepelně izolační schopnost výrobku se vyjadřuje koeficientem tepelného prostupu Ug (W/m2K). Standardně provedené izolační dvojsklo se stavbou 4/16/4 má hodnotu Ug = 2,9 W/m2K. Výrobky s tímto typem zasklení proto nemohou splnit požadavky normy ČSN 730540-2, která určuje, že celé okno musí mít součinitel prostupu tepla Uw = 1,7 W/m2K.
Základní izolační skla
Firma Oknotherm spol. s r. o. osazuje v základním provedení své výrobky izolačními dvojskly, která se skládají ze dvou tabulí plochého skla o standardní tloušťce tloušťce 4mm a mezery vyplněné argonem 16mm tzv. Ug:1,1 W/m2.K. Toto izolační sklo snižuje tepelné ztrátyv porovnání s jednoduchým sklem až o 45 %.
Izolační dvojsklo a trojsklo:
sklo_bílá trojsklo_bílá
Izolační skla s vyšší tepelnou izolací - Standardní zasklení
Ve základním izolačním skle je nahrazena vnitřní tabule speciální skleněnou tabulí s vrstvou oxidů kovů označované jako TOP N 4mm. Pokud je meziskelní prostor vyplněn vysušeným vzduchem má dvojsklo hodnotu prostupu tepla Ug = 1,4 W/m2K. V momentě kdy se meziskelní prostor vyplní plynem s nízkou tepelnou vodivostí (nejčastěji argon) dosáhneme skla s tepelným prostupem Ug = 1,1 W/m2K, které se dnes používají ve standardních nabídkách. Jako nadstandard je dnes považováno izolační dvojsklo Ug:1,0 W/m2.K, které má dokonalejší pokovenou vrstvu a meziskelní prostor vyplněn rovněž argonem.
V dnešní době, kdy se klade důraz na úspory energií je nemyslitelné, aby moderní okna byla osazena izolačními dvojskly s hodnotami prostupu tepla vyššími než je Ug:1,1 W/m2.K.
Pro zdokonalení těchto vlastností firma OKNOTHERM spol.s r.o. osazuje svá izolační dvojskla distančním rámečkem s PVC typu TGI-W nebo SWISSPACER v černé barvě, který díky své nízké tepelné vodivosti zajišťují tzv.tepelnou hranu izolačního skla a tím zlepšují vlastnosti používaných dvojskel.
Izolační skla se zvýšenou zvukovou izolací
Standardní izolační dvojskla mají Rw = 32 dB (index vzduchové neprůzvučnosti Rw vyjadřovaný v dB) což je dostačující hodnota. Tuto hodnotu je však možné za příplatek zvýšit, za použití skel a distančních rámečků s různou tloušťkou a složením. Běžně se lze tak dostat až na hodnotu Rw = 42 dB. V případě potřeby vyšší zvukové izolace se poraďte s naším obchodním zástupcem.
Izolační skla bezpečnostní (ochranná)
V zásadě se dá říct, že v této kategorii máte na výběr ze tří kategorií - ze skel kalených (ESG), ze skel vrstvených (VSG, connex) nebo ze skel s drátěnou vložkou (drátoskla - a to klasická neprůhledná nebo leštěná průhledná drátoskla).
Kalená (tvrzená) skla ESG - tvrzené sklo je čtyřnásobně pevnější než běžné sklo stejné tloušťky proti zatížení větrem a tepelné námaze. Tvrzené sklo vzniká tak, že se sklo vyhřeje na teplotu blízkou měknutí a prudce se ochladí. V důsledku změny vnitřního napětí při rozbití skla vznikají malé neostré úlomky. V automobilovém průmyslu se tato skla používají pro zasklení bočních oken v automobilech.
Vrstvená (connex) skla VSG - vrstvené sklo snižuje riziko poranění osob, neboť úlomky skla ulpí na plastové fólii. Tyto skla jsou používána především do objektů s vyšší potřebou ochrany majetku. Různé varianty vrstvených skel se používají i do protihlukových zasklení (tzv. StratoPhone). A opět příklad z praktického využití VSG skel - automobily, tentokrát ale přední sklo.
Protisluneční skla - se používají z důvodu zamezení přehřátí a přesvětlení interiéru. Ve standartním izolačním skle je nahrazena vnější tabule speciálním sklem s reflexí nebo absorpčními schopnostmi a tím je odstraněn vliv nadměrného slunečního záření. Odstraní se takzvaný "skleníkový efekt".
Používáme dva druhy skel:
  • Planibel - sklo probarvené ve hmotě v barvě bronz, šedé a zelené
  • Stopsol - sklo s reflexí a absorpčními schopnostmi v barvě čiré, bronzové a zelené
Ornamentální skla
Nadstandardní výběr ornamentálních skel, která můžeme zasklít jak do dveří, tak do místností, kde nejsou cizí pohledy žádány.
x13 x14 x15 x16 x17 x18 x19 x20 x5 x52 x53 x6 x63 x64 x65 x66 x67 x68 x69 x7 x70 x71 x72 x73 x74 x75 x76 x77 x78 x79 x80 x81 x82 x83 x84 x85 x86