Plastová OKna Lisý

Kvalitní česká okna…

SOFTLINE 70 AD HLAVNÍ VCHODOVÉ DVEŘE
hlavni
Jedná se o osvědčený tří-komorový křídlový profil a pěti-komorový rámový profil, které se díky silnostěnné stavbě a svařování výztuh společně s profilem pomocí svařovacích plastových rohových nástavců řadí mezi nejmohutnější profily nabízené firmou VEKA a tudíž i firmou Oknotherm. Samozřejmě existuje varianta ven a dovnitř otvíravého křídla. Spodní část dveří je řešena hliníkovým prahem s přerušeným tepelným mostem s výškou 20mm. Vzhledem k výšce prahu lze takové dveře označit jako bezbariérové.
 
hlavni_tab hlavni_rez