Plastová OKna Lisý

Kvalitní česká okna…

Upozornění pro zákazníky: tloušťka stěn profilu
Vážení zákazníci, chtěli bychom Vás touto cestou upozornit na velice důležitý, ale často opomíjený parametr při výběru plastových oken. Tím je tloušťka stěn samotného profilu. Změnou tloušťky se totiž vnější vzhled okna nijak nezmění a proto je obtížné takto ošizený výrobek rozpoznat.
Zvolte si kvalitu
profil_a
Existuje norma ČSN EN 12608 zabývající se klasifikací PVC profilů, pro výrobu oken a dveří. Její kapitola 4.4 zabývající se právě klasifikací tloušťky stěny profilů, rozděluje plastové profily do třech tříd: A,B,C.
Právě tohoto parametru se při velkém
tlaku na výslednou cenu, což je ve většině případů rozhodující aspekt při výběru dodavatele zneužívá. V poslední době je český trh čím dál více zahlcen výrobky s tloušťkou stěn spadající do třídy B, což snižuje celkovou pevnost a také životnost výrobku (pevnost rohů, průhyb při zatížení větrem). Tato třída byla původně určena pro trh Francie, kde jsou úplně jiné klimatické podmínky a také architektura.
Společnost Oknotherm s.r.o, používá při výrobě veškerých svých výrobků výhradně německé
profily VEKA s tloušťkou stěn třídy A, a navíc průměrná tloušťka pohledových ploch (viditelných částí profilů) dosahuje 3mm, což v mnoha případech podstatně překračuje požadavek normy. Snažíme se tak plnit jeden ze svých hlavních cílů: poskytnou zákazníkovi vysokou kvalitu výrobku za přijatelnou cenu.
Prosíme Vás, abyste při výběru svého dodavatele, zvažovali také tento z našeho pohledu nezanedbatelný parametr, určující kvalitu oken a dveří.

Tabulka – klasifikace tloušťky stěny, dle ČSN EN 12608

Firma Oknotherm spol. s r. o. vyrábí plastová okna a dveře z PVC profilů VEKA v jejichž receptuře není použita složka olova.

Potvrzení VEKA - PVC neobsahuje olovo